ازدواج الهام حمیدی

الهام حمیدی

الهام حمیدی دربارنامه دورهمی مهران مدیری گفت ازدواج نکرده ام و قسمت نشد. در حالیکه مخاطبان اینستاگرام او اصرار داشتند که او یکبار ازدواج کرده است.

نرگس محمدی مجرد است

نرگس محمدی

نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش در برنامه دورهمی مهران مدیری گفت مجرد است و از 25 سالگی به بعد خواستگار نداشته در حالیکه بعد از مشهور شدن انتظار داشته تعداد خواستگارهایش بیشتر شوند.  قبلا شایع شد که با سام درخشانی ازدواج کرد. دلیل این شایعه سفر سام درخشانی با هنرمندان از جمله نرگس محمدی به جام جهانی برزیل بوده است. بعد از مطرح کردن نداشتن خواستگار در تلویزون هزاران نفر در پیج ایسنتاگرام او نوشتند که ما حاضریم با تو ازدواج کنیم

همسر بهاره رهنما

بهاره رهنما
پیمان قاسم خانی همسر بهار رهنماست و دخترشان پریا است. شقایق دهقان همسر برادر کوچکتر محراب قاسم خانی است. بهاره و شقایق جاری یا یاری هم هستند. اخیر شایع طلاق بهاره رهنما و پیمان قاسمخانی مطرح شد که تکذیب شد.