دامنه به فروش می رسد

دامنه مورد نظر بفروش می رسد. بعلت فیلتر شدن سایت به خریداران خارج از کشور یا افغانستان پیشنهاد می شود. Domian will be sell

در حال حاضر بعلت مزاحمت اسپم ها و ربوت ها ثبت نام مستقیم توسط ادمین انجام می شود شما باید ایمیل و مشخصات خود را برای مدیر بفرستید تا شما را ثبت نام کند. توجه کنید این سایت مطلقا هیچ منفعتی ندارد و ادمین آن قرار نیست برای شما همسری پیدا کند! بلکه خود شما بعد از ثبت نام باید از میان اعضاء افرادی را برای گفتگو انتخاب نمایید. کسانی که مایلند بدین منظور عضو سایت شوند ایمیل خود را بهمراه نام کاربری دلخواه، نام و نام خانوادگی خود را بفرستند. تماس اینجا . Continue reading