اپلیکیشن

درود

در حال حاضر تا تکمیل شدن اعضاء به حد نصاب هزار نفر  اپلیکیشن سایت راه اندازی نشده است اما شما می توانید سایت را در گوشی هوشمند خود باز کرده و Add to Home Screen  کنید بدین تربیت مانند اپلیکیشن روی موبایل قابل استفاده است. شما می توانید دستی این کار را انجام دهید. اما نرم افزاری در سایت نصب شده که اتوماتیک برای درج اپلیکشن برای شما پیامی ظاهر می شود با فشار دادن آن آیکون در موبایل شما قرار می گیرد.

از هر گونه ایده از طرف طراحان اپلیکیشن استقبال می شود.

با سپاس

لطفا با مدیر سایت تماس بگیرید