همسر سحر قریشی

سحر قریشی
سحر قریشی یکبار در سن پایین ازدواج کرد که منجر به طلاق شد. اکنون دوران نامزدی و اشنایی با امید علومی را سپری می کند و بقول خودش ببینیم خدا په می خواهد. سحر قریشی در برنامه دید درشب در پاسخ به سوالی درباره نسبتش با امید علومی گفت :من به هر حال در شرایطی نیستم که تنها بخواهم به زندگی ام ادامه بدهم ، البته من امید را از قبل می شناختم ولی الان درمرحله نامزدی آن هم به صورت محرم برای آشنایی بیشتر با هم هستیم. امید علومی خواننده است.

پاسخ دهید